Connect with us

บทความข้อคิดดีๆ

คู่กันแล้วไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกันก็พอแล้ว

การมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ มีคู่ครองที่ดี ไม่จำเป็นต้องหาคนที่ดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคู่นั้นคือ ความเข้าใจหากเรามีความรักแต่ไม่มีความเข้าใจ การใช้ชีวิตคู่ให้ราบรื่นก็จะยากขึ้น “แม้นมีวาสนา” ขอแค่บ้านแสนสงบสุข

ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียวไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปราถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสรรค์หากแต่เป็นสังคมอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร ขอแค่มีชีวิตคู่ที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุดหากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน

ไม่หวังสวย-หล่อลากดินหากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า-เท้าหลังหากแต่เดินเคียงกันไปทุกวัน ดี-ร้าย ด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ไม่หวังหน้าที่มีตาอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาลหากแต่สมความสามารถติดตัวเลี้ยงครอบครัวได้

สำคัญไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคาเพื่อรักษาหน้าตาในสังคม ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี ไม่หวังบั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนานหากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทรมานตัวเองและคนรอบข้างไม่หวังลูกหลานคลานมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้าหากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดกแห่งวาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่ปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัยหากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะมีมารยาท จนใครที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู

และสำคัญ คือมีปัญญาแยกแยะชั่ว-ดี อย่าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงานเศร้าแห่งเกียรติยศหากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลาตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวัง

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พยานในมุ่งมั่นมิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระบทสรุปแห่งมีหรือไม่มี วาสนา นั้นไซร้เราทุกคนล้วนเลือกได้เองอย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูล:postsod

More in บทความข้อคิดดีๆ