Connect with us

ข้อคิดสอนใจ

ไม่อคติกับใครทั้งนั้น

บางทีใช้ชีวิตปกติของเรามันก็ดีเหมือนกันนะ

ไม่ต้องไปคิดอติกับใครหรอก เพราะมันทำให้เรา

ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต

ใครที่ดีกับเรา ทำดีกับเรา และหวังดีกับเรา เราก็แค่

ดีกับเขาให้มากๆ ดูแลและใส่ใจเขาให้เป็นพิเศษ

ส่วนคนที่ร้ายกับเรา ทำไม่ดีกับเรา และไม่หวังดีกับเรา

เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา แต่ถ้าหากเราไม่ยุ่งแล้วแต่เขา

ก็ยังมาระรานเรา เราก็ต้องร้ายกลับบ้าง คนพวกนี้จะได้หลาบจำ

ชีวิตมันก็แบบนี้แหละนะ ง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก

ใครดีมาดีกลับ ร้ายมาก็ร้ายกลับ มันก็แฟร์ๆ ดีออก

เพราะไม่ต้องไปอคติกับใครให้ใจเราเป็นทุกข์เราก็แค่

ปฏิบัติและทำกับคนอื่นในสิ่งที่เขาทำกับเราก็เท่านั้นเอง

แค่นี้เราก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วล่ะ ขอแค่เรา

รักษาคนที่ดีกับเราให้อยู่กับเราไว้ก็พอ ส่วนคนที่คิดไม่ดีกับเรา

ก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจหรือวุ่นวายอะไรกับชีวิตเขา

ขอบคุณข้อมูล:Bohatto

More in ข้อคิดสอนใจ