Connect with us

ข้อคิดสอนใจ

ทุกข์ของคนมีคู่ มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว

ทุกข์ของคนมีคู่ มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว มันก็จริงเหมือนกันนะ การที่หลายๆคนมีคู่ มีแฟน มีคนรัก มันก็ทำให้เราทุกข์หนักมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันจะทำให้เราคิดเยอะ กว่าการที่เราอยู่คนเดียว การอยู่คนเดียวมันไม่ต้องคิดอะไรมากมายใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆ ซึ่งการมีคู่มันก็ต้องระวัง ระแวงคู่ของเราว่ามันจะไปทำอะไรที่เราไม่คาดคิด เช่นไปมีคนอื่น นอกใจเรา และหลายๆอย่าง

บางที การที่เราต้องอยู่คนเดียวอาจจะไม่ใช่กรรมเก่าเป็นเหตุให้ไม่มีใคร แต่เราอาจจะยังโชคดี ที่ยังมีบุญช่วย ช่วยไม่ให้ก่อกรรมใหม่เพิ่ม ช่วยไม่ให้ทุกข์มากขึ้น “ทุกข์” ของคนมีคู่มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว

เมื่อเอาใจเข้าศึกษาหลักธรรมมากขึ้นสติปัญญาจะมีมากขึ้น การปฏิบัติตนจะดีมากขึ้นจะเป็นคนคิดได้ คิดเป็น ทำดีเป็นเมื่อวันหนึ่งดูไม่ดีที่ผ่านมา เราจะแยกแยะดีชั่วได้ หากว่าปัญญาเรามากกว่า ศีลเรามากกว่า เราย่อมเลือกไม่คบหา ปล่อยคู่เวรคู่กรรมให้ผ่านไป

หากมีกรรมร่วมกันอาจได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระยะหนึ่งแต่เมื่อหมดกรรม เขาจะจากไปต่างจากคู่บุญที่จะเสริมส่งให้คู่ชีวิจพบเจอแต่ความสุขนำพากันและกัน ไปสู่จุดที่ดีงาม

ดังนั้นคนที่มีความสุขมากกว่าคือ คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่ไม่เคยมีใครที่ไหนจะได้ดั่งใจเราหรอก เมื่อไม่ได้ตั้งใจ ใจเราจึงมีแต่ทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังคนที่มีคู่จึงทุกข์มากกว่าคนโสดหากว่าคู่ของเขานั้น ไม่ใช่คู่บุญ

ทุกข์หนัก

ขอบคุณข้อมูล : jitsook999

More in ข้อคิดสอนใจ