คลังสั่งระงับ เราชนะ 167 ราย ใช้สิทธิ์ถี่ กินก๋วยเตี๋ยว 40 ชามใน 2นาที

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 น.ส กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่เริ่มโครงการเราชนะเป็นวันแรก โดยธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบ เพราะพบว่าการใช้สิทธิ์ขัดข้อง

ในส่วนของระบบแอฟพลิเคชั่นถุงเงิน และระบบ EDC ทำรายการที่ซ้ำซ้อนกันได้ประมาณ 25,000 คน หรือ 0.7% ของจำนวนผู้ใช้จ่ายโดยมีการใช้จ่ายเกินวงเงินสิทธิรวมประมาณ 17 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ใช้สิทธิ์ที่ใช้จ่ายเกินวงเงินไปแล้ว ซึ่งได้รับเงินเยียวยาสัปดาห์แรก 676 และ 700 บาท หากใช้เงินเกินไป เช่น ในสัปดาห์แรก อาจจะใช้ไปถึง 1,400 บาท

ระบบจะตัดวงเงินเยียวยาในสัปดาห์ต่อไปที่ควรจะได้ 700 บาท ระบบก็ไม่โอนให้ และจะเริ่มกลับมาโอนปกติในสัปดาห์ต่อไป จนครบวงเงินเยียวยาที่กำหนดไว้ 7,000 บาท นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาคลังพบประชาชน ร้านค้าใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โครงการ

ซึ่งได้ระงับการใช้จ่ายทั้งในส่วนร้านค้า 152 ร้าน และ 167 คน ซึ่งได้ประสานตำรวจดำเนินการติดตามและดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผิดจริงก็จะดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหาย ตอนนี้กรุงไทยร่วมมือเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่คลังและทีมงานกรุงไทยในพื้นที่  เพื่อลงไปตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม

นายผยง กล่าวว่า “จากกรณีนี้มีมูลค่าที่ใช้จ่ายเกินไป 3 แสนบาทถือว่าไม่มาก และเราตรวจสอบได้เร็วมาก ยกตัวอย่างรูปแบบที่ตรวจสอบได้ มีพฤติกรรมที่อาจมีความตั้งใจใช้จ่ายผิดปกติ เช่น ในบุคคลรายเดียวทานก๋วยเตี๋ยวถี่ทุก 2-5 นาที เป็น 30-40 ชาม การเกิดกิจกรรมแต่ละจุดต้องเกิดจากผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นเราจะมุ่งเป้าไปที่ร้านค้าเป็นหลัก”

นายผยง กล่าวอีกว่า ระบบขัดข้องไปเมื่อวันที่ 5 ก.พ. มาจากการดำเนินการประมวลผลของระบบสิทธิ์ ซึ่งรอบนี้จะต่างจากระบบเดิมที่เมื่อหมดสิทธิ์ที่ได้แต่ละรอบสิทธิ์จะถูกตัดทิ้ง แต่กรณีนี้รัฐบาลให้สามารถสะสมได้ จึงเกิดรูปแบบการประมวลผลที่มีการเสริมเข้ามา แต่เมื่อเกิดสัญญาอินเตอร์เน็ตกระตุก

ทำให้การเชื่อมโยงการส่งต่อข้อมูลของ 2 ระบบมีช่องว่างเกิดขึ้น  ทั้งนี้คลังขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิ์ของตัวเอง และขอให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไงของโครงการฯ สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแส

รวมถึงส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการฯ ถึง “คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการฯ” ทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังการะทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวนสามเสนใน เตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เรียบเรียงโดย:iamfatcat