Connect with us

ข่าวทั่วไป

จนท.ช่วยยายวัย 85 ปี ทำบัตรปชช. พร้อมลงทะเบียนเราชนะ

ต้องบอกเลยว่าตอนนี้รัฐบาลได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษคนละครึ่งได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ คนชรา และผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ล่าสุด ทางเพจ “ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี” ได้ออกมาโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ช่วบคุณยายวัย 85 ปี ที่เป็นอัมพฤกษ์ พาออกจากบ้านไปทำบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนเราชนะ

โดยได้ระบุข้อความว่า “วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอดอนพุด พร้อมด้วย น.ส.กิติวรรณ จักรณรงค์ ปลัดอาวุโส/ปลัดอำเภอประจำตำบลดอนพุด, นายฉัตรชัย วนรักษ์ ปลัดอำเภอ, นายอัจจนะ จิตต์สวัสดิ์ไทย ปลัดอำเภอ, นายจักรพงค์ ประกอบการ ปลัดอำเภอ และสมาชิกร้อย อส. อำเภอดอนพุดที่ ๑๑

ร่วมกับ น.ส.พจณีนาฎ วุฒิพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลดอนพุด ลงพื้นที่นำราษฎรซึ่งเป็นทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพักอาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี มาทำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสมัครลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ณ สำนักทะเบียนอำเภอดอนพุด

สืบเนื่องจาก อำเภอดอนพุด โดยปลัดอำเภอประจำตำบลดอนพุด ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลดอนพุด ว่ามีราษฎรในหมู่บ้าน คือ นางจำรูญ สาชาติ ผู้สูงอายุ อายุ ๘๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์กล้ามเนื้ออ่อนแรงขยับร่างกายไม่ได้ครึ่งซีก อีกทั้งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card

เนื่องจากบัตรเดิมยังเป็นแบบแถบแม่เหล็กและสูญหายไปนานแล้ว มีความจำเป็นต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับ แต่ไม่สามารถเดินทางไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอเองได้ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยและผู้พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล

ประกอบกับบ้านที่อยู่อาศัยมีบันไดสูงหลายขั้น ทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางมาขอรับบริการ ซึ่งราษฎรรายนี้ไม่เคยออกจากบ้านมาเป็นเวลา ๑๖ ปีแล้ว เมื่อรับทราบข้อมูล นายอำเภอดอนพุด จึงได้นำทีม เร่งรุดรับตัวราษฎรรายดังกล่าวมาดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอดอนพุด

โดยช่วยอำนวยความสะดวกรับ-ส่ง จากบ้านที่พักอาศัยมายังสำนักทะเบียนอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนอำเภอให้การบริการในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ อีกทั้งมีปลัดอำเภอประจำตำบลและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการสมัครลงทะเบียนตามโครงการ “เราชนะ”

สำหรับประชาชนกลุ่มพิเศษ นั่นคือ กลุ่มที่ ๔ ประชาชนที่ไม่มี Smart Phone ทั้งนี้ บัตรประจำตัวประชาชน ถือเป็นเอกสารสำคัญในการใช้ยืนยันตัวบุคคล อำเภอดอนพุดให้ความสำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวบุคคล

และเข้าถึงสิทธิต่างๆที่พึงได้รับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ สอดคล้องกับ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในด้านการยกระดับงานบริการ เรื่อง อำเภอ..วิถีใหม่ นวัตกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal มุ่งสู่ “อำเภอ..วิถีใหม่” การพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC”

ขอบคุณข้อมูล:ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

เรียบเรียงโดย:iamfatcat

More in ข่าวทั่วไป