Connect with us

บันเทิง

เปิดเงินเดือน เพลง ชนม์ทิดา ลูกสาว ตู่ นันทิดา ในตำแหน่งเลขาฯช่วยงานแม่

สำหรับ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย อดีตนักร้องชื่อดังปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น นายกองค์การบริหารส่วน (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งแต่ลูกสาว เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม

นั่งเก้าอี้ในตำแหน่งเลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ งานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนตกใจหนักมากว่าทำไมลูกสาวนายกฯถึงได้นั่งตำแหน่งนี้

จากการตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบ กระทรวงมหาดไทยพบว่า ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 พบว่าเงินเดือนแต่ละตำแหน่งมีดังนี้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 75,530 บาท

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 45,540 บาท

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 13,880 บาท

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 30,540 บาท

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 24,990 บาท

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท

เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ เพลง ได้ก็ถือว่าไม่ได้มากหรือน้อยจนเกินไปถ้าเทียบกับตำแหน่งที่ตัวเองได้รับเลขาฯช่วยงานคุณแม่แบ่งเบาได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่า

More in บันเทิง